Friday, June 3, 2011

~Wahai sahabat~MenGapa ada pErtemuan jika ada perpisaHan??
Allah telah menentukannya wahai sahabat. .kita hanya merancang. .
kita bertemu di sebuah rumah Allah yang dikenali sebagai PUSAT ISLAM. .
menjadi ahli KELAB ISLAH. .bersama-sama belajar menGenaL Islam yang sebenaR. .
secara perLahan-Lahan berubah untuk mengikut cara hiduP Islam yang sebenaR. .yanG betuL. .
menJaLin satu ikatan ukHwah fiLLah beRsama deNgan ahLi keLab yang masiH setiA denGan keLab..
suKa duKa kita Lalui bersAma daLam pRogram,akTiviti kELab yanG dianjurkan oLeh aJk keLab senDiri. .
kita beLajar menjadi peMimpin. .menjadi orang yang dipimpin. .dan belajar memimpin diri sendiri sebeLum memimpin orang Lain. .
kenangAn yanG kita bina atas dasaR untuk mengEnaL Allah dan RasuL-NYa. .
banYak perubahan yang diLihat dalam diri setiap individu yanG masiH bergeLar aJK keLab
Perubahan keArah keBaikan. .keaRah untuk menCari kEredHaan Allah. .saMA denGan mOtto keLAb kita,. .

nAmun sahabat. .
taNpa sahabat semua. .ana mGkn tidak aKan berada bersAma kaLian saAt ini. .tanPa keKuatan dan iKatan yang teLah dibUat bersaMa anDa seMua dan Allah menJadi saKsi mGkn diri ini sudah bersama paRa remaJa yang terJebak dalam dunia tanpa landaSAn yang benAr. . .diRi ini menJadi semAkin kerdiL. .perNah seKaLi teRfikir inGIn keLUar daRi perJuaNGan . .naMun. .terAsa seperti ada sesuaTu yanG menArik diRi ini. .Hati ini suPaya senTiasa berada di medaN perjUanGan. .deMi untuK meNEgakkan Islam di buMi PoLiKK ini. .aLhamdulillah. .biLa diberi 1 tanggungjawaB pada semester 5 yang lalu. .untuK menJadi setiausaha keLab. .atas satu amanaH dan tanggujawab itu Lah. .diri ini masih lagi daLam gerak kerJa iSlam. .

maAf sahAbat sekaLian. .munGkin dahuLu ana masih lemah daLam mendaLAmi ISlam itu sendIri. .masiH beLum menGenaL kesyumuLan ISlam iti. .naMun sekArang atas segaLA usRah dan tazkiRah yang sering diikuti waLaupun jarang hadir. .diri ini menDapat banyak iLmu. .biLA mendapat iLmu itu. .teraSa sanGat yang diri ini sanGat kuraNg denGAn iLmu aGama. .terasA inGin menuntut Lagi iLmu. .terasa sanGat kurang. .huhu. .
denGAn ikatan ukhuwah yang terbina, ana membeRanikan diri untuk berkoNgsi dengaN sahabat sekaLian. .pengetahuan yang kuraNg daLam daDa. .persOaLan dan pendaPAt, anA konGsikan bersaMA kaLian. .setiaP pandanGan kalian ana amBiL dan cuBa untuk direnungi dan dipraktikkan dalAm diri. .cuBa untuk diseLami setiap apa yaNg dipertutuRkan. .kata-kata sOkongan daRi kaLian semua menjadI pendOrong untuk diri ini sentiasa berada atas jaLan yang benar dan meminta agar diredhai oleh-Nya, .tanPa kalian semua ana tiak mungkin menjadi seperti sekaranG. .terima kasih sahabat~

saHabat
maafkan biLa diri pernah berbuat saLah kepada kaLian. .
dari hujunG ramBut hinGGa hujunG kaKi. .
segaLa kesaLAhan atas kedhaifan, kekhilafan dan kekerdiLan diri ini. .
diri ini sedar baHawa diri ini hanya insan biasa yang sering leka, lalai, alpa, lupa, dan sering kali membuat dosa. .
maAf jika diri ini pernah menyakiti hati,terkasar bahasa, terlanjur bicara,. .
hanya maaf yang mampu di ungkapkan. .
haLaLkan maKan minum jika pernah diamBiL tanpa izin,tidak senGaja atau sengaja. . . .
sekiranya diri ini punya hutang dengan kaLian. .tagihLah ia.. .
semoga Allah sahaja yang dapat membalas budi dan jasa baik kalian terhadap diri ini. .
Diri ini SAYANG kalian semua LiLLahi ta'aLa
semoga kita kekaL sahabat dunia dan akhirat~


"Mengapa kita ditemukan
Dan akhirnya kita dipisahkan
MunGkinkah menguji kesetiaan
Kejujuran dan kemanisan iman
Tuhan berikan daku kekuatan" (untukmu teman - brothers)"Oh Tuhan
Tunjukkan ku jalan
Untuk menempuhi dugaan ini
Teman, maafkan jika ku melukaimu
Moga ikatan ukhwah yang dibina
Ke akhirnya" (sahabat sejati - UNIC)"KepadaMu Allah
Kupanjatkan doa
Agar berkekalan
Kasih sayang kita
Kepadamu teman
Ku pohon sokongan
Pengorbanan dan pengertian
Telah kuungkapkan
Segala-galanya.." (teman sejati - brothers)


"Ingatlah aku sebagai rakanmu
Kenaglah daku dalam doamu
Begitulah indahnya kisah dahulu
Engkau sebagai temanku"(sahabat-amar)No comments:

Post a Comment